CONSULTANCY

ARBEIDSVEILIGHEID : PRAKTIJKGERICHT & WERKBAAR

PRIMA!Veiligheid begrijpt dat ondernemers niet direct vertrouwd zijn met de veiligheidswetgeving en alle verplichtingen die deze met zich meebrengt. Dat is ook logisch, want de meeste ondernemers werken keihard voor hun bedrijf en worden zodanig opgeslorpt door de dagelijkse beslommeringen (lees “brandjes blussen”) dat er nog maar weinig tijd overblijft om aan preventie te doen.

Net daarom hebben deze ondernemers geen nood aan het zoveelste advies over wat er wettelijk allemaal verplicht is, maar des te meer aan praktisch en hands-on advies.

En dat is précies wat PRIMA!Veiligheid voorziet; aanstekelijk enthousiasme inclusief !

“We inspireren bedrijven -zowel op persoonlijk als professioneel vlak- om veilig te WILLEN werken in plaats van het gevoel te hebben veilig te MOETEN werken.”

VOOR WIE ?

PRIMA!Veiligheid geeft ondersteuning aan kleine (familiale) ondernemingen met 1 medewerker, KMO’s maar ook multinationals met een paar duizend medewerkers. Er is slechts één voorwaarde : je WIL je bedrijf graag verbeteren op gebied van veiligheid!

  • Je wil graag voldoen aan je wettelijke verantwoordelijkheid, maar ziet door het “bos” van veiligheidswetgeving de “bomen” niet meer ? (tja, we begrijpen je … de codex is nu niet bepaald in romanstijl geschreven ! )  
  • Je wil je machines graag veiliger maken zonder aan efficiëntie in te boeten, liefst zelfs aan efficiëntie te winnen ? (Yes, we can!!! )
  • Er is een spijtig ongeval gebeurd en je bent momenteel bedolven onder de actielijst vanwege het arbeidsauditoriaat ? (Geen paniek, zie dit als een opportuniteit om het tij te keren en dergelijke ongevallen te voorkomen. We helpen je heel graag op weg!
  • Je hebt zopas een “surprise” bezoek van de arbeidsinspectie gekregen en zit nu met een gigantisch “W***T**F***!” gevoel ?
  • Je wil het beste voor je medewerkers en wil het algemeen welzijn graag verbeteren ? (Positief nevenverschijnsel : verbetering van het algemeen welzijn zorgt voor enthousiaste en meer gemotiveerde medewerkers)
  • Je wil het veiligheidsbeleid op een hoger niveau brengen en dit door een creatieve aanpak ? (Way to go … Safety is fun! )
  • Je wil je medewerkers aanzetten tot veiliger gedrag maar lijkt precies niet te kunnen doordringen met je verhaal ?
  • Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat en steeds weer “achter iedereen zijn veren moet zitten” ? “Betrokkenheid” is het magische woord …