Interactief incidentenonderzoek

Bij een incident waar men -met wat “geluk”- aan een ongeval ontsnapt is, denkt men soms snel : “OEF!!” ; maar wordt er gewoon verder gewerkt …
Vaak krijgt de leidinggevende en/of preventieadviseur het voorval niet eens te horen.

Een incident of OEF-situatie is echter een heel dankbaar leermoment dat je niet zomaar mag laten voorbij gaan !
Want er is geen écht ongeval gebeurd maar je kan er gigantisch veel van opsteken qua preventie!

Klassiek wordt zo een incidentenanalyse dan uitgevoerd door de leidinggevende en de preventieadviseur.

Maar wat als dit onderzoek nu eens zou gebeuren door de operatoren die effectief op deze werkpost tewerkgesteld zijn ? Zij zijn immers degenen die het best kunnen weten welke gevaren er nog schuilen in de activiteiten… Mogelijks is ook hùn gedrag (een deel van) de oorzaak van het ongeval ?

Wat als je de medewerkers aan den lijve kon laten ondervinden wat de situatie zou zijn geweest mocht er een écht ongeval zijn gebeurd ?

Met deze manier van onderzoeken wordt het incident (de “OEF”-situatie) terug in scène gezet en worden de operatoren/collega’s uitgenodigd tot mee-denken, ja zelfs : om-denken! .

  • Er wordt een “scenario” opgemaakt gebaseerd op het ongeval dat zich had kunnen voordoen.
  • Dit wordt bij voorkeur op de werkvloer zelf in scène gezet.
  • Het slachtoffer wordt “zo echt mogelijk” gemaakt door een pop neer te leggen met de werkkledij van het bedrijf.
  • De “moderator” (consultant van PRIMA!Veiligheid) zal de scène en omstandigheden uitleggen aan de groep die de analyse zal doen.
  • Het is een interactieve ervaring voor alle deelnemers (iedereen wordt betrokken bij de analyse & preventie maatregelen).

De medewerkers zullen de situatie moeten analyseren door de gevaren te herkennen die tot dit ongeval hebben geleid.
De “moderator” zal op elke oorzaak terugkomen en de groep ertoe aanzetten preventiemaatregelen voor te stellen om te voorkomen dat een dergelijk ongeval zich voor kan doen.

Doordat de maatregelen door de groep zelf worden voorgesteld is de kans veel groter dat deze gerespecteerd zullen worden in de toekomst.