JAARACTIEPLAN 2021

Elk jaar opnieuw dienen de wettelijke verplichtingen rond veiligheid & welzijn op het werk, geactualiseerd te worden.
Je hebt dus wellicht al nagedacht over het verfijnen van het jaarlijkse actieplan voor 2021?

Heb je hierbij ook rekening gehouden met de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ? Is de globale risico analyse aangepast met dit nieuw risico ? 

WIE STELT HET JAP OP?

Het is de werkgever die, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de preventiedienst, dit jaarlijkse actieplan opstelt.

WELKE ONDERDELEN MOET HET JAP BEVATTEN?

  • de prioritaire doelstellingen van het volgende jaar,
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken,
  • de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van alle betrokkenen.

Hiervoor wordt in eerste instantie het globaal preventieplan geraadpleegd.

Maar denk ook aan :

  • het afgelopen jaaractieplan (2020): zijn al de doelstellingen afgewerkt? Als dit niet het geval is, welke zijn de oorzaken? Moet men nog specifieke maatregelen nemen opdat de doelstellingen alsnog gehaald worden?
  • de ongevallen, incidenten en de verzorgingen (register « eerste hulp ») die het voorbije jaar plaatsvonden: dit onderzoek zal misschien aanleiding geven tot de actualisatie van de Risico Inventaris & Evaluatie (RIE) en het globaal preventieplan
  • de actualisering van de risico analyse in verband met elektriciteit, brandpreventie, enz.
  • de verslagen van de werkplaatsbezoeken
  • de audits zoals deze gemaakt in het kader van de VCA-certificatie? ISO45001, …

Dit plan ligt niet voor eeuwig vast. Je kan het in de loop van het jaar bijsturen, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden wijzigen (denk maar aan de afgelopen COVID pandemie) of als gevolg van ongevallen of adviezen van het comité.

WANNEER MOET HET JAP 2021 KLAAR ZIJN?

De maand november is typisch de maand waarin het nieuwe jaaractieplan wordt voorgelegd voor advies aan het comité CPBW, aan de syndicale afvaardiging of via de rechtstreekse participatie van werknemers. In de maand december dient dit goedgekeurd te zijn door alle partijen, zodat men in januari meteen aan de slag kan met het nieuwe JAP2021.

Het jaarlijkse actieplan en het globaal preventieplan zijn geïntegreerd in het dynamisch risicobeheersingssysteem.
Het globaal preventieplan (GPP) bevat een overzicht van de preventieactiviteiten die door de werkgever over een periode van vijf jaar zullen worden vastgesteld en uitgevoerd.
Het jaarlijkse actieplan (JAP) is de praktische uitvoering van het globaal preventieplan. Het beschrijft concreet de prioritaire doelstellingen die het komende jaar zullen gerealiseerd worden

4 Reacties

  1. You made some decent points there. I looked on the internet for the topic and found most individuals will approve with your website. Adelice Chane Jdavie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.