VROUWELIJKE INTUÏTIE – EEN MYTHE OF NIET ?

Vandaag (08/03/2020) is het internationale vrouwendag ; het ideale moment om even stil te staan bij de welbefaamde vrouwelijke intuïtie en welke invloed deze heeft op het vrouwelijke leiderschap.

INTUÏTIE VERSUS RATIO

Leiding geven op basis van je gevoel? Bij veel managers gaan dan meteen de alarmbellen af, want gevoelens horen toch niet thuis in de management wereld ? Gevoelens uiten is toch een teken van “zwakte”, iets voor “softies”? Niets is minder waar ! Luisteren naar je intuïtie of buikgevoel wint langzaam maar zeker aan terrein… ook bij managers.

Alhoewel dit in mijn vakgebied vaak op wenkbrauw-gefrons wordt onthaald, weet ik intussen van mezelf dat ik een intuïtieve managementstijl heb. Dit inzicht kreeg ik enkele jaren geleden tijdens een coaching gesprek waarin ik mezelf (ik was toen afdelingshoofd bij een multinational) als analytisch en doelbewust/ prestatiegericht had beoordeeld (de “Insights” kleuren blauw en rood). Mijn coach doorprikte dit meteen en zei : “Doe die oefening eens opnieuw zonder aan het werk te denken, want dit klopt helemaal niet…”.
Ik herhaalde de oefening en bleek totaal tegengestelde kleuren te hebben! Mijn kenmerken zijn : creatief, enthousiast, dynamisch, overtuigend, zorgzaam en relatiegericht (de gele en groene kenmerken). Maar in mijn job had ik andere kenmerken aangenomen, ik had mij een “rol” aangemeten, deed wat van mij verwacht werd …

Sedert dit inzicht ben ik op een andere manier gaan “managen”. Ik ben een buikgevoel manager en laat mij leiden door mijn intuïtie, maar ik toets die af met een analyse en op basis daarvan maak ik een plan en neem ik beslissingen. Mijn intuïtie moet dus de realiteitstoets doorstaan ?
Intuïtie is wat mij betreft dus complementair aan de ratio …een “en/en-verhaal”!

DE GULDEN MIDDENWEG

Leiding geven is geen “rocket science”. Daadkracht is nodig om te kiezen, stappen te zetten en knopen door te hakken, maar ook de vrouwelijke kant – het openstaan voor de ander, aanvoelen, intuïtie – mag je zeker niet verwaarlozen. Ratio en intuïtie zijn allebei belangrijk en ieder moet voor zichzelf uitmaken waar zijn/haar sterke kanten liggen.
Misschien neigen mannen meer naar rationele besluitvorming, terwijl vrouwen eerder op hun buikgevoel durven af te gaan.
De “gulden” middenweg zal wel een combinatie zijn, waarin de sterktes van beide geslachten elkaar aanvullen.

Het goede nieuws: mannen en vrouwen kunnen beide vormen van leiderschap ontwikkelen! Dus in plaats van krampachtig meer vrouwen in topposities te plaatsen (steevast een “item” tijdens internationale vrouwendag ?), is het noodzakelijk dat de mannelijke leiders ruimte maken voor de feminiene kwaliteiten in zichzelf.

Neem een voorbeeld aan de mannelijke people managers. Mannen zijn perfect in staat om aandacht en oprechte belangstelling te geven aan de medewerkers in hun team, zonder altijd alleen maar aan te sturen op resultaat.

En omgekeerd geldt dan natuurlijk ook dat vrouwen meer ruimte moeten maken voor de mannelijke kwaliteiten in zichzelf. Nieuw leiderschap vraagt om het loslaten van oordelen en het gelijkwaardig waarderen van vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. De beste manager is deze die in staat is om zijn of haar stijl aan te passen aan de behoefte van dat moment.