PRIMA!Veiligheid

PRIMA!Veiligheid inspireert zijn klanten om 3 ambities na te streven : PRevent (voorkomen), IMprove (verbeteren), en Award (erkennen/belonen).

Dit traject laat medewerkers evolueren in het veiligheidsbewustzijn en zorgt ervoor dat men veilig WIL werken in plaats van het gevoel te hebben veilig te MOETEN werken.

Wanneer we onze MOETEN’s omzetten in WILLEN’s dan is alles mogelijk !
#Omdenken

PREVENT – Voorkomen van risico’s en ongevallen

PRIMA!Veiligheid analyseert de risico’s binnen jouw bedrijf en doet voorstellen om de preventie van risico’s en ongevallen planmatig, structureel maar vooral praktijkgericht (lees : werkbare veiligheid zonder onnodige kosten) aan te pakken.

Uiteraard steeds met de wetgeving als achtergrond (geloof het of niet … de codex welzijn op het werk is “au fond” een heel goede gids!), maar dan pragmatisch vertaald naar de werkvloer.
Want, laat ons eerlijk zijn, wat ben je met een super beveiligde installatie die gedurig stil valt omdat de beveiligingen de productie verstoren? Of wat baten beveiligingen die vaak overbrugd worden?

Vanuit ervaring (preventie adviseur en Machine Safety Expert) wéten we dat er meerdere manieren zijn om tot een veilige installatie te komen of om een taak uit te voeren.
Door overleg met de medewerkers (hun praktijkervaring is van onschatbare waarde !) streven we naar een werkbare én veilige werkomgeving.

IMPROVE – Verbeterprojecten

Door een pragmatische aanpak bewijst PRIMA!Veiligheid dat efficiëntie en veiligheid perfect samengaan. Een goede procesanalyse zal de potentiële risico’s én verspillingen opsporen en elimineren.

Verbeterprojecten samen mét en door de medewerkers werken hierbij het best. Door het opzetten van werkgroepen, overlegmomenten en standup meetings (*) worden medewerkers en leidinggevenden betrokken en zal veiligheid integraal deel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering. Hierbij is het steeds de bedoeling om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te brengen en de medewerkers zélf voorstellen te laten aanbrengen. Want zij weten vaak -beter dan wie ook- de oplossing voor een probleem dat met hun taken of werkpost te maken heeft.

Maar wees gewaarschuwd : deze aanpak werkt aanstekelijk en zal ongetwijfeld veel ruimer gaan dan alleen maar veiligheid en preventie !

(*) Een stand-up meeting is een vergadering die -zoals het woord het zelf zegt- rechtstaand gehouden wordt. Hierdoor krijgen deze vergaderingen meteen een meer dynamisch karakter en wordt iedereen betrokken in het project. (Ja, eventjes dutten tijdens een powerpoint presentatie is vanaf nu passé… Actie en engagement! )

AWARD – Erkennen  –  Feliciteren  –  Belonen 

Veilig gedrag kun je aanmoedigen door bekrachtigende prikkels : “awards”. En dit hoeven echt geen hoge bonussen te zijn : een felicitatie van de leidinggevende of kleine, ludieke beloningen werken perfect.

Als leidinggevende erkenning tonen voor goed en veilig gedrag is super belangrijk : iemand een compliment geven doet hem/haar groeien in de juiste richting!
Yes, we know … complimentjes geven is niet de sterkste kant van een Vlaming… Toch dagen we je uit : probeer het eens en je zult zien wat het effect is !

En vergeet bovenal niet om als leidinggevende/ondernemer ten allen tijde het goede voorbeeld te tonen.

“The most powerful leadership tool you have, is your own personal example” - John Wooden