MACHINE VEILIGHEID

Risico analyse van bestaande machines

PRIMA!Veiligheid is gespecialiseerd in machineveiligheid (CMSE – Certified Machine Safety Expert) en kan jouw bedrijf bijstaan met :

 • advies tijdens het ontwerp- & aankoopproces van nieuwe machines
 • risico analyse en validatie (indienststelling) van een aangekochte/bestaande machine
 • retrofitten van een oudere machine (bouwjaar < 1995, vóór invoering de van de machinerichtlijn).

ADVIES VOOR ONTWERPERS

PRIMA!Veiligheid begeleidt ontwerpers/ingenieurs tijdens het creatieve denkproces en triggert hen met betrekking tot het respecteren van de machine richtlijn en de relevante (geharmoniseerde) normen.

Daarnaast kunnen we ook hulp bieden voor :

 • het opstellen van een technisch constructiedossier
 • het opstellen van een EG verklaring van overeenstemming
 • een conformiteitscheck naar het toepassen van :
  – de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn (2006/42/EG)
  – eventuele andere economische richtlijnen
  – aanvullende geharmoniseerde normen
  – andere technische normen en specificaties
 • het opstellen van een gebruikershandleiding

RISICO ANALYSE & INDIENSTSTELLING

Een risico analyse en indienststellingsverslag zijn steeds noodzakelijk, ook als de machine een CE-label draagt.

Het indienststellingsverslag zal garanderen dat er maatregelen genomen zijn tegen risico’s die ontstaan door factoren die niet gedekt zijn door het CE-label. Denk hierbij aan risico’s uit de werkomgeving : bv. intern verkeer, lawaai, fijn stof, ….

Volgende documenten worden gebruikt tijdens de indienststelling :

 • de bestelbon
 • het CE-attest van de leverancier
 • de gebruikershandleiding
 • controle/onderhoudslijsten

RETRO FIT ANALYSE

Tijdens deze analyse gaan we na of de oudere machines (bouwjaar vóór 1995 – invoering van de machinerichtlijn) nog goed functioneren en hoe deze terug veilig(er) gemaakt kunnen worden.
Functioneert de machine nog zoals het moet? Dan is vervanging natuurlijk niet nodig. De machine “retrofitten” in plaats van te vervangen kan een veel goedkopere oplossing zijn.

PRIMA!Veiligheid adviseert hoe de machine veiliger kan worden, de uitvoering/aanpassing kan door een leverancier naar keuze of de eigen technische dienst als hiervoor de competentie in huis is.