LEGAL COMPLIANCE

Als zaakvoerder en bedrijf heb je een juridische verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) inzake arbeidsveiligheid en moet je aan tal van wetten, richtlijnen en normen voldoen.
Het bedrijf dient een dynamisch risico beheersingssysteem (DRBS) te hebben, een globaal preventieplan (GPP) gespreid over 5 jaar en een jaaractieplan.
Weten welke verplichtingen precies van toepassing zijn op jouw bedrijf, is echter niet eenvoudig … (Tja, de Codex Welzijn op het werk is niet bepaald in romanstijl geschreven)


VERANTWOORDELIJKHEID : JURIDISCH VERSUS MOREEL

Minstens even belangrijk als het juridische aspect is je morele verantwoordelijkheid. Je wilt immers niet dat één van je medewerkers een ernstig – laat staan dodelijk! – ongeval heeft, door oorzaken die hadden kunnen vermeden worden.

PRIMA! Veiligheid helpt jou om zicht te krijgen op de wettelijke én morele verplichtingen die van toepassing zijn voor jouw bedrijf en zet die om in een concreet actieplan en takenpakket.

Leestip voor elke bedrijfsleider, hiërarchische verantwoordelijke : “En toen ging de bel ” – de enorme impact van fatale bedrijfsongevallen – Laura Brugmans

Boek geschreven door de weduwe van het slachtoffer van een arbeidsongeval.

Ook de praktische uitwerking kan PRIMA!Veiligheid voor jou doen ; met een jarenlange praktijkervaring garanderen wij een pragmatische aanpak van de arbeidsveiligheid, op maat van en passend bij jouw bedrijf !