Veiligheidsbabbels

VEILIGHEIDSBABBELS

Veiligheidsbabbels ...

Tekst VEILIGHEIDSBABBELS

Gebruikershandleidingen

Technische handleidingen schrijven is een vak op zich.

Naast het specifieke vakjargon, de wettelijke en normatieve bepalingen zijn er ook een deel praktische zaken die bepalen ofdat een gebruikershandleiding als kwalitatief kan worden beschouwd : 

- passend voor de doelgroep (gebruikers/operatoren, onderhoudsmedewerkers, elektriciens, logistieke medewerkers, ...) 

- een gestructureerde opbouw

- duidelijke technische illustraties

- toepassen van de relevante normen (waar mogelijk toepassing van specifieke C-normen)

...


Ook de link met de risicobeoordeling is cruciaal : restrisico's en preventie maatregelen dienen duidelijk in de gebruikershandleiding beschreven te worden.  


PRIMA!Veiligheid heeft een ruime ervaring in het schrijven van gebruikershandleidingen (conform de norm EN 5509). Enkele voorbeelden uit de PRIMA!Veiligheid bibliografie : 

 • Logistieke installatie voor houten panelen 
 • Zeefinstallatie voor bouwafval verwerking 
 • Kipinstallatie tapijten 
 • Aardappel wasstraat 
 • Honing oogst machine 
 • Bakjes elevator diepvries groenten 
 • Transportbanden voor spinazielijn 
 • Transfer & kantelmodule behangpapier
 • ... 

Indienststellingen 

Een goede risicobeoordeling en indienststelling van een machine of technische  installatie beperkt zich niet tot een documentaire check. Integendeel !

Om een correcte risicobeoordeling te maken zal de preventie adviseur de diverse gebruikers betrekken : de technische dienst, de leidinggevende maar vooral de operatoren die de taken daadwerkelijk uitvoeren. Zij bepalen immers het "werkelijke" veiligheidsniveau van de installatie ...

Een indienststellingsbeoordeling gebeurt voorafgaandelijk aan de opstart, én de risicobeoordeling wordt ook regelmatig herhaald


Zeker bij de opstart van de installatie is het belangrijk om de (onvermijdelijke) "kinderziektes" van nabij op te volgen. Zodoende kunnen technische en veiligheidsrisico's vroegtijdig verholpen worden. 


Relevante normen als hulp bij risicobeoordeling :

 • ISO EN 12100 
 • ISO EN 14119