Veiligheidscultuur

VEILIGHEIDSCULTUUR

Veiligheidscultuur café


  Veiligheidscultuur - en bij uitbreiding organisatiecultuur - is voor veel mensen een vaag en ongrijpbaar begrip.


  Een populair instrument om dit "ongrijpbare" te visualiseren, is de maturiteitsladder van Hudson & Parker.  Het model onderkent vijf cultuurniveaus. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid.


  Daarbij is het cruciaal om inzicht te krijgen in volgende vraag : 

  "Hoe gaan we – organisatiebreed – om met veiligheid en hoe leren we uit onze fouten?”


  Klassiek wordt de Hudson & Parker inschaling bekomen via een bevraging (lees : enquête) .  


  PRIMA!Veiligheid gebruikt hiervoor een veel leukere werkvorm, nl. het "Veiligheidscultuur-café".

  In een informele setting, gaan de deelnemers -in kleine groepjes (aan cafétafels) - met elkaar in dialoog. De workshop start met een inspirerende inleiding van de moderator. 
  Een wit tafelkleed (jawel, om op te schrijven), kleurrijke stiften, koffie/thee en zoet ; bevorderen een actieve deelname.  En met de juiste mindset ontstaat een betekenisvolle dialoog ...

  Veiligheidsleiderschap


  Tekst veiligheidsleiderschap XXX

  Veiligheidsgedrag    Tekst veiligheidsgedrag XXX